หน้าหลัก    ประวัติวัด    กิจกรรมของวัด    วันสำคัญทางศาสนา    ประวัติหลวงพ่อ   ติดต่อเรา   
   
วัดป่าศรีถาวรนิมิต จังหวัดนครนายก

เป็นวัดราษฎร์ สายธรรมยุติกนิกาย 
ผู้ก่อตั้งวัดคือ พระเทพวิมลญาณ (ถาวร จิตฺตถาวโร) 
อตีดผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดปทุมวนารามราชวรวิหาร กรุงเทพมหานคร

ที่มาของชื่อ วัดป่าศรีถาวรนิมิต
คือ คำว่า "ศรี" มาจากพระนามของ สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี
และ
"ถาวร" คือชื่อของ พระเทพวิมลญาณ (ถาวร จิตฺตถาวโร)

วัดป่าศรีถาวรนิมิต เป็นสถานที่ปฏิบัติธรรมแห่งแรกของจังหวัดนครนายก
สำหรับพระภิกษุสงฆ์ อุบาสก อุบาสิกา และมีหน่วยงานราชการ เอกชน
มหาวิทยาลัย วิทยาลัย โรงเรียน และประชาชนทั่วไป เข้าอบรมธรรมอย่างต่อเนื่อง
มูลนิธิถาวร จิตฺตถาวโร วงศ์มาลัย
เชิญร่วมสร้าง
วิหารสมเด็จพระพุทธโคดม(พระนอน)
  รับฟังเสียงเทศน์ของหลวงพ่อถาวร
และกิจกรรมของวัดทาง

ช่อง Thavornnimit

รับฟังวิทยุรายการเจริญธรรม

กิจกรรมคณะสงฆ์จังหวัดนครนายก
(ธรรมยุต)
รวมภาพกิจกรรมวัดป่าศรีถาวรนิมิต
นำโดยท่าน "พระครูปิยสีลคุณ"
บำเพ็ญกุศลถวายหลวงพ่อ
๑๗-๑๘ ต.ค. ๒๕๖๑

ขอเชิญร่วมทำบุญตักบาตรเทโว
๒๕​ ตุลาคม ๒๕๖๑
โรงเรียนถาวรนิมิต
กิจกรรมโรงเรียนถาวรนิมิต

งานบุญมหามงคล ทอดกฐินสามัคคี
๔ ตุลาคม ๒๕๖๑
 
แผนที่วัดป่าศรีถาวรนิมิต 


ขอเชิญพุทธศาสนิกชนทุกท่าน​​ร่วมทำบุญได้ที่

วัดป่าศรีถาวรนิมิตจังหวัดนครนายก

โอนผ่านบัญชีธนาคารไทยพานิชย์ สาขานครนายก

ชื่อบัญชี วัดป่าศรีถาวรนครนายก  บัญชีออมทรัพย์เลขที่ ๖๕๙-๒๒๔๗๐๕-๙

วัดป่าศรีถาวรนิมิต บ้านบุ่งเข้ ตำบลหนองแสง
อำเภอปากพลี จังหวัดนครนายก ๒๖๑๓๐
เบอร์โทร   ๐๓๗-๖๑๖๖๓๕   ๐๘๗-๙๑๓๕๐๗๘

Web Link
www.thavornchitayhavaro.com