หน้าหลัก    ประวัติวัด    กิจกรรมของวัด    วันสำคัญทางศาสนา    ประวัติหลวงพ่อ   ติดต่อเรา   
 
โรงเรียนถาวรนิมิต
(โรงเรียนวิถีพุทธ)

จังหวัดนครนายก
คำขวัญประจำโรงเรียน
มารยาทงาม     ศีลธรรมนำความรู้
เคารพกตัญญู      เชิดชูสถาบัน


โรงเรียนถาวรนิมิตเป็นโรงเรียนเอกชนการกุศล
ตั้งอยู่บริเวณ วัดป่าศรีถาวรนิมิต
เลขที่ ๑๑๓ หมู่ที่ ๘ บ้างบุ่งเข้ ตำบลหนองแสง อำเภอปากพลี จังหวัดนครนายก

โดยมี
พระเทพวิมลญาณ (หลวงพ่อถาวร จิตตถาวโร)
เป็นองค์อุปถัมภ์ และเป็นประทานอำนวยการบริหารโรงเรียน

ปัจจุบันมี
พระครูปิยสีลคุณ
เจ้าอาวาสวัดป่าศรีถาวรนิมิต
เป็นประธานอำนวยการบริหารประวัติความเป็นมาของโรงเรียน กิจกรรมของนักเรียน
ติดต่อสอบถามโรงเรียน กิจกรรมโรงเรียน

กลับไปหน้าหลัก


วัดป่าศรีถาวรนิมิต บ้านบุ่งเข้ ตำบลหนองแสง
อำเภอปากพลี จังหวัดนครนายก ๒๖๑๓๐
เบอร์โทร   ๐๓๗-๖๑๖๖๓๕   ๐๘๗-๙๑๓๕๐๗๘
Web Link
www.thavornchitathavaro.com