หน้าหลัก    ประวัติวัด    กิจกรรมของวัด    วันสำคัญทางศาสนา    ประวัติหลวงพ่อ   ติดต่อเรา   
 

วัดป่าศรีถาวรนิมิต จังหวัดนครนายก


๑๑๓ หมู่ ๘
บ้านบุ่งเข้ ตำบลหนองแสง
อำเภอปากพลี จังหวัดนครนายก ๒๖๑๓๐
เบอร์โทร   ๐๓๗-๖๑๖๖๓๕   ๐๘๗-๙๑๓๕๐๗๘
ขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาร่วมสร้าง
วิหารสมเด็จพระพุทธโคดม และพิพิธภัณฑ์พระเทพวิมลญาณ


กลับหน้าหลัก


วัดป่าศรีถาวรนิมิต บ้านบุ่งเข้ ตำบลหนองแสง
อำเภอปากพลี จังหวัดนครนายก ๒๖๑๓๐
เบอร์โทร   ๐๓๗-๖๑๖๖๓๕   ๐๘๗-๙๑๓๕๐๗๘
Web Link
www.thavornchitathavaro.com