หน้าหลัก    ประวัติวัด    กิจกรรมของวัด    วันสำคัญทางศาสนา    ประวัติหลวงพ่อ   ติดต่อเรา   
 


พิธีมอบสัมฤทธิบัตรนักเรียนที่จบการศึกษาประจำปี ๒๕๕๙

"มารยาทงาม     ศิลธรรมนำความรู้
เคารพกตัญญู      เชิดชูสถาบัน"

ส่งศิษย์ให้ถึงฝั่งฝัน ด้วยใจมุ่งมั่นของคุณครู
ด้วยความรู้ไม่มีที่สิ้นสุด อย่าหยุดที่จะค้นหา
อนาคตภายภาคหน้า อยู่ที่ความกล้า ปัญญาดี มีคุณธรรมกลับไปหน้ากิจกรรมนักเรียน


วัดป่าศรีถาวรนิมิต บ้านบุ่งเข้ ตำบลหนองแสง
อำเภอปากพลี จังหวัดนครนายก ๒๖๑๓๐
เบอร์โทร   ๐๓๗-๖๑๖๖๓๕   ๐๘๗-๙๑๓๕๐๗๘
Web Link
www.thavornchitathavaro.com