หน้าหลัก    ประวัติวัด    กิจกรรมของวัด    วันสำคัญทางศาสนา    ประวัติหลวงพ่อ   ติดต่อเรา   
 งานบุญมหามงคล
ทอดผ้ากฐินสามัคคี และร่วมออกร้านอาหาร
ณ วัดป่าศรีถาวรนิมิต อ.ปากพลี จ.นครนายก
ในวันอาทิตย์ที่ ๔ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๖๑
ทอดผ้ากฐินสามัคคี ณ. ศาลากระต่ายชมจันทร์ฯ

เจ้าภาพหลัก พลเอกพอพล พลตรีหญิง วรัญญา มณีรินทร์ และครอบครัว
และกฐินสมทบ การท่าเรือแห่งประเทศไทย

วัดสันป่าตั้งถาวรวนาราม
เจ้าภาพหลัก คุณพวงผกา นิ่มนวล และครอบครัว

วัดป่าศรีถาวรวังตาว จ.น่าน
เจ้าภาพหลัก คุณสมยศ คุณลัดดา จันทรา

กลับไปหน้ารวมกิจกรรมปี๖๑วัดป่าศรีถาวรนิมิต บ้านบุ่งเข้ ตำบลหนองแสง
อำเภอปากพลี จังหวัดนครนายก ๒๖๑๓๐
เบอร์โทร   ๐๓๗-๖๑๖๖๓๕   ๐๘๗-๙๑๓๕๐๗๘
Web Link
www.thavornchitathavaro.com